:


: [1] 2 3

sally
10-07-2012, 10:45 PM
..~
\ ....!!
http://forum.upkelk.com/images/smilies/biglaugh.gif (http://forum.upkelk.com/t154283.html)

..!!http://forum.upkelk.com/images/smilies/f010.gif (http://forum.upkelk.com/t154283.html)

..!!..!!


" "

" "

" ":
{ }http://forum.upkelk.com/images/smilies/U9j45159.gif (http://forum.upkelk.com/t154283.html):

sally
10-07-2012, 10:52 PM
http://media.tumblr.com/tumblr_lux3q2pJm61qm3ioy.png

::
! : -
: /
.. /
http://media.tumblr.com/tumblr_lux3uuza9u1qm3ioy.gif

3ąŧЋβ
10-07-2012, 10:54 PM


....
^_^

sally
10-07-2012, 10:54 PM
http://center.jeddahbikers.com/uploads/jb13214277221.png


ﻋ ڳ ﻟ
ﻣ ﺷ ﺂ !
ٱ ﻋ
ڳ ﯾ ﮪ . . !!*
ﻓ :
( ) http://forum.upkelk.com/images/smilies/U9j45159.gif

sally
10-07-2012, 10:55 PM
http://24.media.tumblr.com/tumblr_lv0x8cEiMd1r1injno1_500.gif
::​​​​

/ :


sally
10-07-2012, 10:57 PM
http://25.media.tumblr.com/tumblr_lurx1aXiYS1r30gv4o1_400.jpg

ﺂ ڳ !
ڳ ﺂ ﻟ . .
!
ڳ ڕ ﺑ . . ﻳ̉
ڳ ﻣ̝̚ ﺂ .. ﻣ͠ !
ڳ ﺂ ٓ ڕ
!
ﺳ ﺂ ﺂ
ﺂ ♥ !
ﺂ http://forum.upkelk.com/images/smilies/r42.pnghttp://forum.upkelk.com/images/smilies/r42.pnghttp://forum.upkelk.com/images/smilies/r42.png

sally
10-07-2012, 10:59 PM


....
^_^^_^


:SnipeR (63):

sally
10-07-2012, 11:37 PM
""
""

sally
10-07-2012, 11:37 PM
http://im25.gulfup.com/2012-06-10/1339360103153.jpg

sally
10-07-2012, 11:47 PM
.
.
..


( ) !!

sally
10-07-2012, 11:51 PM

..

10-07-2012, 11:52 PMsally
10-07-2012, 11:52 PM
http://forum.upkelk.com/images/smilies/r16.png 10 : http://forum.upkelk.com/images/smilies/017.gif http://forum.upkelk.com/images/smilies/sm5.gif
http://forum.upkelk.com/images/smilies/up6.png http://forum.upkelk.com/images/smilies/017.gif http://forum.upkelk.com/images/smilies/0012121.gif ()

11-07-2012, 12:19 AM
^_^

11-07-2012, 12:20 AM

sally
11-07-2012, 12:36 AMsally
11-07-2012, 12:36 AM
^_^
:116hb:

sally
11-07-2012, 12:37 AM
:10_out_of_10:

sally
11-07-2012, 12:38 AM
.......


http://www.youtube.com/watch?v=g36zEXQDztE&feature=related


:ANSmile31:

sally
11-07-2012, 12:49 AM
http://www.youtube.com/watch?v=AweULIVonG0&feature=related


:uowtantrum:

11-07-2012, 12:56 AM
http://www.youtube.com/watch?v=WEa3oGg8CzE( )

11-07-2012, 12:56 AM

sally
11-07-2012, 01:50 AM
http://www.youtube.com/watch?v=WEa3oGg8CzE( )

:ANSmile31:
:bruce_h4h:

:face9:

sally
11-07-2012, 01:52 AM
:z69:

11-07-2012, 02:19 AM
:mar7baa:

sally
11-07-2012, 02:40 AM
:mar7baa::graaam (194):

sally
11-07-2012, 03:14 PM
ڪ , ڪ , ڪ , ڪ , ڪ
ڪ , ڪڪ ..! ڪ
( ) ڪ ڪ:SnipeR (21):

sally
11-07-2012, 05:32 PM
:fg60:


http://www.youtube.com/watch?v=A78EmAiY55Y&feature=related

sally
12-07-2012, 04:03 AM

Ȑ ? Ϫ? ..

?? ˪? , *

sally
12-07-2012, 04:13 AM
(( ))
* * *..... ..................

: ( )) (( ))
: :

( )) .......

(( ))

(( )) 7

(( )) 7

(( ))

(( )) 3

(( ))

(( )) 3

(( ))

sally
12-07-2012, 03:26 PM
ǘ ﺄ
[ + + ]
- . . !

ۈ ﺄ !!


sally
12-07-2012, 03:27 PM

ʐ
ۈ

.. ( ʐ )

sally
12-07-2012, 03:45 PM

6 :)
:$ ♥

^̵̵̵
:) </3
=)) =D

sally
12-07-2012, 03:46 PM


♥ ..!

sally
12-07-2012, 03:57 PM
" / . . "
/ . .
. . . "

sally
12-07-2012, 04:00 PM

:
Ϫ :x '
# __ :)</3!

=)):'("

=]

sally
12-07-2012, 04:01 PM


: ♡


'( ڕ) ...

:$ '

^

˛

sally
12-07-2012, 04:02 PM

sally
12-07-2012, 04:43 PM
http://www.youtube.com/watch?v=iTTLTOoIrsI

sally
12-07-2012, 07:34 PM

{ ]

"..
" ..
,, ,,

sally
13-07-2012, 01:17 AM


:

:heartpump:

http://www.youtube.com/watch?v=V8o-uUjXhbA&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=3OZrFdDlqRg&feature=relmfu

sally
13-07-2012, 01:53 AM
http://www.youtube.com/watch?v=ctXglCBMcoc

:in_love:

sally
13-07-2012, 01:55 AM
..
..

( ) ( ) ! *

sally
13-07-2012, 01:58 AM
:fail:

http://www.youtube.com/watch?v=o-UApFDdsP4

sally
13-07-2012, 02:31 AM
:(

http://www.youtube.com/watch?v=LAUKCL1VwGU&feature=related

sally
13-07-2012, 02:58 AM
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=LuOgSe4gvSY

sally
13-07-2012, 03:03 AM
30 ~_~

http://sa.ae/3dd3b2f/

< =)) :

sally
13-07-2012, 03:16 AM
[] ♡' `

sally
13-07-2012, 03:18 AM
http://www.youtube.com/watch?v=ShuYdHEqJGM&feature=related

:fail:

sally
13-07-2012, 03:36 PM
:(

sally
13-07-2012, 03:51 PM
: .. =)):2_4:

sally
13-07-2012, 04:02 PM
̄ﻟ ڕ ڕ ﻋڕ ̄ﻟ♡'

sally
13-07-2012, 04:04 PM

sally
13-07-2012, 04:04 PM
'̵♧ ( ﻟ ) ﻋ ﻟ ﻏ ﻣ ﺑ ﯾ ﺳ ﺑ ﻣ ﻋ ﻟﻓ ﺟ ﻗ .. ♡

sally
13-07-2012, 04:06 PM
ڱ ! ٓ

sally
13-07-2012, 04:07 PM
♥:x:

sally
13-07-2012, 04:59 PM
(


~ !
 
... *
. .


/
.. "
:

sally
13-07-2012, 05:42 PM
/ ʪ

sally
13-07-2012, 05:47 PM

sally
13-07-2012, 05:47 PM

sally
13-07-2012, 05:53 PM
..:(:20:


=)):grinning-smiley-021

sally
13-07-2012, 05:55 PM
:| :yeah:

sally
13-07-2012, 10:01 PM


sally
14-07-2012, 01:16 AM
: ( ). . :( ) .

sally
14-07-2012, 01:17 AM
sally
14-07-2012, 01:17 AM
..
..
.. .. :'(
..
..
...
..
..
..
..

sally
14-07-2012, 02:45 AM
http://www.youtube.com/watch?v=vU-PXqQluAY&feature=related

:cnf:

sally
14-07-2012, 02:59 AM
http://www.youtube.com/watch?v=zsWXOlr_0_o&feature=related

sally
15-07-2012, 01:20 AM
"


😍❤ 😁

:z19:

sally
15-07-2012, 01:32 AM
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=B4s7CgALQW0

sally
15-07-2012, 01:38 AM
٤٠ =))

sally
15-07-2012, 02:09 AM
2000 : : =))

15-07-2012, 02:12 AM
٤٠ =))
<

sally
15-07-2012, 02:23 AM
<:SnipeR (100)::42ar:

sally
15-07-2012, 02:29 AM

: !

: !

^
=))

sally
15-07-2012, 02:30 AM
ﻱ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻲ ﺱ ﺍﺍﺣﻜﻲ ﻝ ﺑﻨﺎﺗﻲ ﻳﻮﻣﺎﺍ ﺍﻥ ﻳﺒﺤﺜﻮﺍﺍ
.. ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻘﺎﺕ ﻣﺜﻠﻜﻢ ﺗﻤﺎﺍﻣﺎ ♡♡♡

^ ﻋﺰ ﺍﻟﻠﮧ ﺿﺎﻋﻮﺍ ﺑﻨﺎﺗﻲ 3/>(:
^ ﺁﻧﺸﻬﻬﻬﻬﺪ D=
̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲

sally
15-07-2012, 02:36 AM
慅 ! http://pic.twitter.com/OiM4ayOa

sally
15-07-2012, 10:55 PM
http://www.youtube.com/watch?v=3amdVkbjK0Q

:graaam (295):

sally
15-07-2012, 10:59 PM
~ / }
~
} ~
} ~
/ }
..
~
{ 1000000 ..
~

sally
16-07-2012, 12:38 AM
.. ☹ =)):keke:

sally
16-07-2012, 01:02 AM
" " (٧) .. (( ))

sally
16-07-2012, 01:07 AM
:
:-

/5
/ 5
/7
/2
/7
/9
/10

...

sally
16-07-2012, 03:24 AM
( )....


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


___ ...


...


...


...


...


sally
16-07-2012, 02:50 PM
: -
.
.
:s30:

sally
16-07-2012, 11:37 PM
ٱ ٱ ♡ !
/
, ڲ ♥ ! '
( ) ♥

sally
17-07-2012, 12:20 AM
ٺ '
*'
♡ : ) !(y)

sally
17-07-2012, 12:27 AM
( ) !
: .!

sally
17-07-2012, 12:42 AM
ﺍﻟﺠﻮ ﻳﺒﻐﺎﺁﺁﺁﻟﻬ

ﺗﻠﺒﺲ ﺛﻼﺟﻪ ﻭﺗﺘﻤﺸﻰ :)</3
^ ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬ

sally
17-07-2012, 12:45 AM
......


o_Osally
17-07-2012, 01:36 AM

sally
17-07-2012, 03:01 AM


sally
17-07-2012, 03:09 AM


sally
17-07-2012, 03:14 AM
# =))

sally
17-07-2012, 03:15 AM
30 ! 32 " " ♥

sally
17-07-2012, 03:15 AM
: | ♥

sally
17-07-2012, 03:16 AM
: ♥


17-07-2012, 07:07 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSg-Cq8n9j0dBe3bj_bYDDbNVTwLgfcoTKig6xpVw-mYlIWXQbZAw (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSg-Cq8n9j0dBe3bj_bYDDbNVTwLgfcoTKig6xpVw-mYlIWXQbZAw)


^_^
sally
18-07-2012, 05:17 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSg-Cq8n9j0dBe3bj_bYDDbNVTwLgfcoTKig6xpVw-mYlIWXQbZAw (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSg-Cq8n9j0dBe3bj_bYDDbNVTwLgfcoTKig6xpVw-mYlIWXQbZAw)


^_^sally
18-07-2012, 05:17 AM
;;)
http://www.3erg.com/ZOG.jpg

^ =D
... ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ۃ ≈ ☇ ♥=))


D=:grinning-smiley-001

sally
18-07-2012, 05:34 AM

.. <\3

ΡɪC
[ http://is.gd/K0luTC ]

ﮧ'ﻩ .. ♥

sally
18-07-2012, 05:37 AM!! :|

... ^
:|</3
! :)</3
! :)</3
:)</3
... :)</3
:)</3
:)</3
:)</3
! :|</3
:)</3
:)</3

sally
18-07-2012, 05:39 AM

!!

# :)</3
# :)</3

` =)):'(

sally
18-07-2012, 05:41 AM
O_o

http://sa.ae/3317e4c/

xD

sally
18-07-2012, 05:44 AM
..

ΡɪC http://i.bbstars.com/722qn4.jpg^ ˛ =))^ ˛ =))

sally
18-07-2012, 05:52 AM


http://sa.ae/36b8905/

.

sally
18-07-2012, 05:52 AM
..

:D
3-|</3

sally
18-07-2012, 05:54 AM
..
:

͘ ;

:

sally
18-07-2012, 05:55 AM

.


.
ﻟ̲ﭑ
:(

sally
18-07-2012, 05:57 AM
: ﺑ ̘ ʘ ʘ ♡!̵
- .♥

sally
18-07-2012, 05:57 AM
...♡

ﯾ []
ﺑ ۈ ٺ
ٺ ٺ ۈ ٺ
ۈ ٺ ﻓ̲ : ﺈ

ﻓﺟ ﺑﻣﭑ . .

:graaam (194):

sally
18-07-2012, 06:14 AM


:(


sally
18-07-2012, 06:21 AM
http://www.youtube.com/watch?v=VhHFkkkuT0g


:Animation 4:

sally
18-07-2012, 06:44 AM
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ae_54NTYYb4&NR=1

:(

sally
18-07-2012, 03:15 PM
O_o

http://sa.ae/3cad680/

D=

sally
18-07-2012, 03:15 PM
O_o

http://sa.ae/396528e/


sally
18-07-2012, 03:16 PM
:O:|</3

ΡɪƆ
https://p.twimg.com/AvVlEUoCMAAghmF.jpg:med

... :'(=)):O=D
˛ :O:'(=))

sally
18-07-2012, 03:19 PM
Ԑ :) ♥

http://www.dubaieyes.net/mobile/uploads/13300650401.jpg

˛=D

sally
18-07-2012, 03:20 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=qp3vPQUrnew

sally
18-07-2012, 11:42 PM

sally
18-07-2012, 11:44 PM


( )

sally
19-07-2012, 12:31 AM
= ( *


$

:)

sally
19-07-2012, 04:41 AM

sally
19-07-2012, 04:41 AM

sally
19-07-2012, 04:42 AM
sally
19-07-2012, 04:43 AM

sally
19-07-2012, 04:43 AM


:(

sally
19-07-2012, 05:07 AM

sally
19-07-2012, 05:07 AM

sally
19-07-2012, 05:18 AM

sally
19-07-2012, 06:07 PM


:SnipeR (72):

sally
20-07-2012, 02:45 AM


:(


sally
20-07-2012, 03:05 AMhttp://o-o---preferred---fra07s20---v24---nonxt6.c.youtube.com/videoplayback?app=youtube_gdata&devkey=AX8iKz393pCCMUL6wqrPOZoO88HsQjpE1a8d1GxQnGD m&el=videos&upn=NrHUK0slnJM&uaopt=no-save&source=youtube&itag=18&id=aa685d006fb4f50c&ip=0.0.0.0&ipbits=0&expire=1342749807&sparams=id,itag,source,uaopt,upn,ip,ipbits,expire&signature=2DADA4184672BE52525C9D033815A63DD207B742 .15E9CA8E5B7F1CF3D5A284DE0C9E67CC418534D5&key=yta1&ms=nxu&mv=m&mt=1342741686&cms_redirect=yes&ir=1&redirect_counter=1

sally
20-07-2012, 11:51 PM
: ɡ ɡ ɡ ɡ ..

sally
21-07-2012, 03:10 AM
39 ☺=))

sally
21-07-2012, 11:11 PM
​​​ ٺ ۈ :$<3 ^ :$=))

:)

sally
22-07-2012, 01:43 AM
ﻛ .. .. ﻟ ..... , .

http://sa.ae/4798c16/

-_-

sally
22-07-2012, 01:48 AM
=D

ΡɪƆ ..
http://cutt.us/PIN-23222925-33Al

=)) </3

sally
22-07-2012, 01:49 AM
, xD

http://sa.ae/437d455/

=Pp

sally
22-07-2012, 02:04 AM
* ..

sally
23-07-2012, 01:57 AM
.. 💔


:(

sally
23-07-2012, 01:59 AM
​ ت

sally
23-07-2012, 02:03 AM

sally
23-07-2012, 02:04 AM
��

sally
23-07-2012, 02:08 AM
♥♥

23-07-2012, 02:15 AM
​ ت
, ,,


sally
23-07-2012, 02:29 AM

sally
23-07-2012, 02:30 AM


, ,,

:cheer:

sally
23-07-2012, 03:25 AM
.. ​() / , , ♡

sally
23-07-2012, 03:26 AM
: { }

sally
23-07-2012, 06:59 PM

sally
24-07-2012, 03:26 AM/

/

sally
24-07-2012, 04:41 AM//

24-07-2012, 08:33 AM

^_^

sally
25-07-2012, 06:26 PM
:)

sally
26-07-2012, 06:45 PM

^_^
:116hb:

sally
26-07-2012, 06:46 PM

sally
26-07-2012, 06:46 PM
:(

3ąŧЋβ
26-07-2012, 06:50 PM
:(


^_^

sally
26-07-2012, 06:53 PM


^_^

sally
27-07-2012, 01:30 AM

sally
27-07-2012, 01:34 AM
- ڳ
- ۆ :)


sally
27-07-2012, 01:41 AM
;;)
!..
,

(=|♥
# !
^
- :|</3
- :|</3
- :|</3
- :|</3

- ..
:|
:|=))</3

sally
27-07-2012, 01:46 AM

..</3
:(

^ :(

sally
27-07-2012, 02:38 AM
...

...:)

sally
27-07-2012, 03:08 AM
.....


.

sally
27-07-2012, 03:11 AM
" ѐ " " !!

.. :) !

sally
27-07-2012, 03:12 AM
<:)>

^ ﺂۆ ٺ ۆ ﺂ ٺ :)</3!


sally
27-07-2012, 04:29 AM


:)

sally
27-07-2012, 06:27 PM
. ❕ ❤

sally
27-07-2012, 06:49 PM

sally
28-07-2012, 12:17 AM
http://im30.gulfup.com/2012-07-10/1341890668816.jpg

sally
28-07-2012, 01:09 AM

:

[/URL][URL="http://www.brooonzyah.net/vb/"]http://www.y222.net/up/up/1/y222net_13297467141.gif (http://forum.jro7i.com/t143010.html)


28-07-2012, 10:57 AM
http://photos.azyya.com/store/up1/080603162156qRo1.gif

sally
28-07-2012, 04:49 PM
http://photos.azyya.com/store/up1/080603162156qRo1.gif

:girl4:

sally
28-07-2012, 05:37 PM
ﺎﻟﻣ ﻟﺣ ﻟﮔﻟﻣ '' =))♥
ΡɪƆ ..
http://www.wata.cc/up/2011/2/images/w-3d0451f146.gif

# ˛ :O=))

sally
28-07-2012, 05:38 PM

=D</3 .!

^
:|=D</3 .!
<:)>

sally
28-07-2012, 05:41 PM
=)):'(

sally
28-07-2012, 05:45 PM
:)</3

:$
:|</3

<:)>
.

sally
28-07-2012, 05:48 PM


http://www2.y222.net/6375

˛ =D !

sally
28-07-2012, 05:49 PM

: ..
:


^
=))♥

sally
28-07-2012, 06:11 PM


sally
28-07-2012, 06:24 PMsha8e 3yonk
29-07-2012, 05:30 PM
saly
^ :s30:

sha8e 3yonk
29-07-2012, 05:30 PM
ܒ ܒ

sally
29-07-2012, 05:41 PM
:)

sha8e 3yonk
29-07-2012, 06:39 PM
ܒ ܒ
ܒ :)

sally
30-07-2012, 05:23 PM
:)

sally
30-07-2012, 05:23 PM
:(

30-07-2012, 11:32 PM
39 ☺=))


:z20:

38:brb:

sally
31-07-2012, 04:42 PM
:z20:

38:brb::crucified:
:exactly:

sally
31-07-2012, 04:50 PM
http://im13.gulfup.com/2012-07-31/1343741496721.gif (http://www.gulfup.com/show/X2cgusigpcjvos)


http://im13.gulfup.com/2012-07-31/1343741496202.jpg (http://www.gulfup.com/show/Xs5m9v9w0ys084)(( ))


:116hb:

sally
01-08-2012, 06:08 AM
:116hb:

:(

sally
01-08-2012, 05:53 PM
! : ! : !, ! : : !:dev:

sally
01-08-2012, 05:54 PM
... . :

sally
01-08-2012, 05:55 PM
.

sally
01-08-2012, 05:56 PM

sally
01-08-2012, 06:04 PM
-_-

http://sa.ae/407e27e/

^

sally
01-08-2012, 06:06 PM
-_-

http://sa.ae/401b8df/

xD

sally
01-08-2012, 06:06 PM
ﻓ ﻟ ﻋﻟ ﺷ ﻟﺑﻧ

http://soo.gd/oSFu
http://soo.gd/hz9M
http://soo.gd/nVpb
http://soo.gd/XnpY

^ ♥ ♥

sally
01-08-2012, 06:07 PM


http://im17.gulfup.com/2012-07-31/1343696367221.jpg

# [=))]

sally
01-08-2012, 06:09 PM

..

[ http://u.to/RosyAg ][ http://u.to/VIsyAg ]

^ ♥ ♥ !

sally
01-08-2012, 06:13 PM
:/

http://sa.ae/45de4e1/

sally
01-08-2012, 06:14 PM


:P!c . . !
http://s1-05.twitpicproxy.com/photos/full/564257309.jpg

X_X
ﻷ =)) :'(

=DD
^ x')

=)) =)) :'(

sally
01-08-2012, 06:15 PM

*
@_ http://cutt.us/e3km

*
@_ http://cutt.us/QTzo


sally
01-08-2012, 06:16 PM

ΡɪƆ
http://is.gd/TBTIwi
...
ﯾﭑ :'(

sally
01-08-2012, 06:32 PM
=D♥

[ . . . . . . . . . . . . . ]

:$ *...*
:s85:

sha8e 3yonk
01-08-2012, 06:52 PM
ܒ ܒ ܒ

^ ܒ :grinning-smiley-045

sha8e 3yonk
01-08-2012, 06:53 PM
ܒ

sally
03-08-2012, 01:20 AM

sally
03-08-2012, 01:21 AM
http://t.co/ToFxzUf7

sally
03-08-2012, 01:22 AM
/

sally
03-08-2012, 01:29 AM
*ﻟ

ﻣ ۈ ﺂ̲ !
*UK*
*IT*
*FR*
ﺑ ﺷ̲ ﺑﺧﺑ ۈﺑ =)) X_X
ﻋ̝̚ﻧ͠ ♥=))\=D/

sally
03-08-2012, 01:35 AM


:(:graaam (220):

sally
03-08-2012, 01:40 AM
-_-

http://sa.ae/4f5a18b/


sally
03-08-2012, 01:41 AM


9

:sad64:

sally
03-08-2012, 01:57 AM
# :) !!

* :)</3

*

*
<☺>

* <:)>

* (=| :'(:)

* <☺>

* ۈ :)</3

*
<☺>

* :)*nerd*

* <=-P

* > <:)>

* <☺>

^

sally
03-08-2012, 02:46 AM


ΡɪC
https://p.twimg.com/AzBcPPQCAAESiVF.jpg

˛:'(=))

sally
03-08-2012, 03:57 AM
:

sally
05-08-2012, 12:23 AM
#

ﻟ ڳ ﻟ
ﻟ ♥♥ !

ˇ ﻟ !
ו| http://bit.ly/uqESrl |ו

sally
05-08-2012, 12:24 AM
!!!

sally
05-08-2012, 12:25 AM
-_-

http://sa.ae/4c92feb/

:/

sally
05-08-2012, 12:27 AM

http://www.bc-mobile.info/wp-content/uploads/344333-300x225.jpg

sally
05-08-2012, 12:55 AM
!!


https://p.twimg.com/Ax2IDG0CMAAoz40.png

:'(=))

sally
05-08-2012, 12:56 AM
♥♥ *⌣*

sally
05-08-2012, 01:04 AM
' '
,
#

sally
05-08-2012, 01:07 AM
:

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

- :blushing:

sally
05-08-2012, 01:10 AM
(56).

3ąŧЋβ
05-08-2012, 01:11 AM

sally
05-08-2012, 01:13 AM
:

( )


" " :
(( ))
/sally
05-08-2012, 01:19 AM
: :

/ $$  !

sally
05-08-2012, 02:49 AM
[ ] . . . ...

sally
05-08-2012, 04:01 AM

sally
05-08-2012, 04:14 AM
‫#‬ ‫#‬ http://pic.twitter.com/wUH2j7TV

sally
06-08-2012, 02:49 AM


http://www.bc-mobile.info/wp-content/uploads/233213-300x207.jpg

sally
06-08-2012, 02:53 AM
ﺎ :)=D</3 !
http://t.co/PtsfZgB3

=))=D:'(

sally
06-08-2012, 02:59 AM
..
!

!

.

sally
06-08-2012, 03:06 AM::

:
:
: .
: :D
:
:
: , >:/
:
: :>
.=)) =))

=)) ﮫﮧﮫ☺ﮫ♥ﮫ☺ﮫ♥ﮫ☺ﮫﮧﮫ =))
=))

sally
06-08-2012, 03:07 AM
̲ﭑ [ ]
: ۈ̪ ̲̄ !

sally
06-08-2012, 03:09 AMsally
06-08-2012, 06:23 PM

♡♡'

sally
06-08-2012, 06:25 PM
ٺ

ٺ
♡♡♡':TwoHearts:

sally
06-08-2012, 06:27 PM
ۈ ﻳ

3ąŧЋβ
06-08-2012, 06:28 PMsally
06-08-2012, 06:29 PM

sally
06-08-2012, 06:34 PM

:in_love:

sally
06-08-2012, 06:35 PM
!
ۉ ۉ


# (=| '

sally
06-08-2012, 06:36 PM
♡*

sally
06-08-2012, 06:36 PM
:
/ ..
: )

sally
06-08-2012, 06:39 PM

..
..
# http://v.ht/JYi

sally
06-08-2012, 06:52 PM
ʐ
♥♥!
:
(=|♥!

^ :)</3

<:)>
:'(:O=))