: ||~


02-12-2010, 02:34 PM
||~


,,,!͑ ڑ ڪ ..
ڪ ..

ڪ ..
[ ڪ ڪ .. !!!!͑ڪ ڪ..
ڪ ڪ..


[ ڪ ڪ .. !!!
!͑ڪ ڑ ͑ ..
.. ..
[ ڪ ڪ .. !!!

!
͑ ڑڪ ..


ڪ ڪ ڪ..
ڪ ڪ ..
[ ڪ ڪ .. !!!


!

ۑ ڪ ..
ڪ ..
ڪ ڪ ڪ ..
[ ڪ ڪ .. !!!

!
ڪ Α ..
ڪ ..
ڪ ..
[ ڪ

ڪ .. !!!


!
ڪ ͑ ..

ڪ ..
ڪ ..
[ ڪ ڪ ..!!!!
ڑڪ ڪ ڑ ͑ ..

..

..


[ ڪ ڪ ..!!!!

͑ ڑڪ ͑ ..!!!

..
..
[ ڪ ڪ ..!!!


!

Α !!

ڪ !!
ڪ ڑ ڪ ڪ ڑ !!

... ڪ ...

ڪ ڪ..

02-12-2010, 03:57 PM


..

..,,
..
.. ..
..

02-12-2010, 07:19 PM

02-12-2010, 11:19 PM02-12-2010, 11:28 PM
..

03-12-2010, 05:41 AM

03-12-2010, 08:12 PM
ڪ ڪ
.."


..
.....


.."04-12-2010, 11:28 PM

04-12-2010, 11:39 PM

05-12-2010, 11:03 PM